Opis projektu

Autor: Administrator serwisu

osadniki wstępne po hermetyzacji

Projekt „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”
CCI 2004/PL/16/C/PE/013

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Promotorem projektu i Beneficjentem Końcowym pomocy z Funduszu Spójności jest Miasto Otwock Eksploatatorem infrastruktury, wybudowanej w ramach projektu, jest Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Projekt współfinansował modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Wdrożenie projektu w latach 2005-2008.
Całkowita wartość projektu wynosi 38.257.324 Euro
Otrzymana dotacja z Funduszu Spójności wynosi 19.747.206 Euro
Udział Funduszu Spójności w kosztach projektu 61% kosztów kwalifikowanych Projektu stanowiących 32.372.469 euro

Przedsięwzięcie składało się z następujących zadań:

W ramach gospodarki wodnej:
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Karczewska”, polegająca na instalacji dwóch filtrów ZK-10 oraz dwóch pomp LP 100-200 – 120 m3/h, wydajność po modernizacji wynosi12 000m3/d;- Projektowanie i budowa stacji wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej, jej wydajność wynosi 150 m3/h;
  • Projektowanie i wykonawstwo automatyzacji oraz wyposażenia w system transmisji danych stacji wodociągowych: „Sienkiewicza” i „Borowa” oraz ujęcia „Batorego”;
  • Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Otwocka. Długość sieci wodociągowej zrealizowanej w ramach projektu wynosi ok. 119 790 m, plus przyłącza.
W ramach gospodarki ściekowej:
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wykonaniu projektu i realizacji hermetyzacji piaskownika, osadników wstępnych oraz kanałów dopływowych do piaskownika i komór denitryfikacji. Przepustowość oczyszczalni wynosi 15 000 m3/d;
  • Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach miasta Otwocka. Długość sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w ramach projektu wynosi ok. 84 185 m, plus przyłącza;
  • Wybór metody i remont istniejącego kolektora transportującego ścieki do oczyszczalni, odcinek objęty remontem to 5 171 m.
W ramach gospodarki osadami ściekowymi:

3 maja 2010r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K (2010) 2999 zmieniającą Decyzję C(2004) 5364, w tym również zmieniającą sposób zagospodarowania osadów.