Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku


Adres:
Wawerska 8, 05-400 Otwock
Telefon:
601-558-156
Strona www:
www.otwock.wedkuje.pl
E-mail:
kolo16otwock@gmail.com

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku

 

Adres:

    Wawerska 8, 05-400 Otwock

Telefon:

    518-377-106

Strona www:

    www.otwock.wedkuje.pl

E-mail:

   otwock@ompzw.pl

 

 

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

 

nr KRS: 0000102184

 

nr konta bankowego: 30 1020 1127 0000 1002 0092 7657

 

Osoba formalnie zarządzająca organizacją: Jan Nowicki

 

Pola działań:

 

Działalność statutowa, organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,

użytkowanie i ochrona wód. Działania na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie etyki

wędkarskiej.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

 

    Rok 1899 - powołanie Warszawskiego Towarzystwa Rybackiego. Rozpoczęcie społecznej działalności wędkarsko - rybackiej na terenie miasta Warszawy i województwa.

    Rok 1919 - przekształcenie WTR w Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie. Cel - propagowanie sportu wędkarskiego i rekreacji.

    29 styczeń 1933r. - Kraków, powołanie Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich.

    Prezesem zostaje Włodzimierz Czermiński z Warszawy

    Rok 1934 - powstaje towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku. Teren działania wyłącznie na rzece Świder. około 25 członków.

    19 czerwca 1938r. - Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku zostaje przyjęte na członka Związku sportowych Towarzystw Wędkarskich.

    Styczeń 1945r. - Z inicjatywy 32 osób, mieszkańców miasta Otwocka i okolicznych miejscowości oficjalnie zostaje reaktywowane i ponownie zarejestrowane w ZSTW -Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku.

    Luty 1945r. - pierwsze powojenne zebranie organizacyjne Towarzystwa Wędkarskiego "Świder" w Otwocku.

    Rok 1946 - Starostwo Powiatu Warszawskiego przydzieliło Kołu Otwock następujące akweny:

        jezioro "Rokola" w Otwocku Wielkim, łachę "Jagodzianka", Kanał Bilińskiego z dopływami, jezioro "Duda", jezioro Łacha Nowowiejska, rz. Świder w granicach woj. warszawskiego. Koło liczy 76 członków.

    Rok 1948 - koło liczy 170 członków. Maj - pierwsza akcja zarybienia w Kole na Łasze "Jagodzianka".

    19 marca 1950r. - Założycielski Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZSTW, na którym został powołany Polski Związek Wędkarski. W momencie powstania Związek zrzeszał 30.000 członków w 150 kołach.

    30 lipca 1950r. - odbył się I Zjazd Delegatów Kół Okręgu Warszawskiego.

    Sierpień 1950r. - Pierwszy Zarząd Koła w nowej strukturze organizacyjnej

 

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację

w ciągu ostatnich dwóch lat:

 

Kapitanat sportowy koła rokrocznie organizuje wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.:

 

    1. zawody spławikowe:

        indywidualne mistrzostwa koła w kategorii senior, junior, kadet.

        zawody w cyklu Grand Prix w kategorii senior, junior, kadet.

        towarzyskie zawody integracyjne kół powiatu otwockiego w kategorii senior, junior,

         kadet.

        Piknik wędkarski z okazji dnia dziecka ,,

        zawody o Puchar Miasta Otwocka w kategorii senior, junior, kadet.

        towarzyskie zawody zaliczane do GP otwierające i zamykające sezon w kategorii senior,

        junior, kadet.

 

    zawody spiningpwe:

        indywidualne mistrzostwa koła w kategorii senior,

        zawody z cyklu Grand Prix,

        otwarte towarzyskie zawody zaliczone do GP zamykające sezon

    zawody podlodowe:

        mistrzostwa podlodowe koła.

    zawody gruntowe :

         towarzyskie zawody gruntowe o puchar prezesa w kategorii senior.

 

Zarząd Koła organizuje wiosenną i jesienna akcję sprzątania brzegów jeziora „Rokola”, brzegów rzeki Wisła i Świder w obrębie działania koła, czynnie uczestniczy w zarybianiu akwenów wodnych, organizuje sprzątanie brzegów jezior w ramach akcji „Tydzień czystości wód”.

Uczestniczymy w działaniach prewencyjnych przeciw kłusownikom. Wspieramy inne organizacje m.in. proekologiczne. Przeprowadzamy kontrolę lustracji wód czystości oraz gruntów prywatnych przyległych do tych wód.

 

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Prezes Jan Nowicki.

 

ikona strzałka Karta danych organizacji