Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Autor: Administrator serwisu

04/01/2023

Dotyczy: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Formularz konsultacji

Scan konsultacje roczny program współpracy

Projekt uchwały 2023 + załącznik