Oferta realizacji zadania publicznego

Autor: Administrator serwisu

06/07/2021

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim – „Sportowy obóz letni dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Otwocka w Szaflarach”

Załącznik do pobrania