ODWOŁANE KOMISJE

Autor: Biuro Rady Miasta

11/03/2020

W związku z podjętymi działaniami związanymi z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2

władze Miasta Otwocka podjęły decyzję o odwołaniu zaplanowanych komisji Rady Miasta Otwocka i dyżurów radnych do dnia 24 marca 2020 r.