Odwołane komisje

Autor: Biuro ?Rady Miasta

27/03/2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i podjętymi działaniami związanymi z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2
władze Miasta Otwocka podjęły decyzję, że DO ODWOŁANIA nie odbędą się komisje Rady Miasta Otwocka i dyżury radnych.