Odprawa roczna otwockich policjantów i przekazanie nowych radiowozów

Autor: Administrator serwisu

31/01/2019

W poniedziałek, 28 stycznia 2019 r. o godzinie 9-tej w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku rozpoczęła się odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Komendy Stołecznej Policji oraz wszyscy ci, którzy na co dzień współpracują z lokalną Policją i realizują zadania związane z budowaniem bezpieczeństwa.

Na odprawę przybyli: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Krzysztof Kłósek, Prezydent miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski, Burmistrza Józefowa Marek Banaszek, Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Wójt Gminy Kołbiel Adam Budyta, Zastępca Wójta Gminy Celestynów Piotr Rosłoniec, reprezentująca Wójta Gminy Wiązowna Agnieszka Karwowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku starszy brygadier Mariusz Zabrocki, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Józefowie Hanna Michalczyk-Sabadyn, Leśniczy Leśnictwa Otwock Tomasz Gruba.

W odprawie wzięli udział kierownicy komórek organizacyjnych, w tym komendanci komisariatów, naczelnicy wydziałów, kierownicy posterunków oraz Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki wraz z zastępcami: podinspektorem Jędrzejem Bełzem i nadkomisarzem Dariuszem Sadochem.

Odprawa była podzielona na kilka etapów. W pierwszej części były to wystąpienia komendantów, i tak:

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki przedstawił:

 • ogólne efekty pracy policjantów, ze zwróceniem uwagi na to, jakie ważne zadania prewencyjne i wykrywcze realizowali oni każdego dnia, przez 365 dni w 2018 roku, tj.: 72 interwencje, 2 doprowadzenia, przynajmniej 1 zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku, legitymowali 82 osoby, 116 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali 39 uczestników ruchu drogowego, wykrywali 4 przestępstwa, pełnili 35 służb patrolowych.
 • ile mienia w wyniku policyjnych działań odzyskano oraz ile zabezpieczono: wartość mienia odzyskanego – 3 571 866 zł, wartość mienia zabezpieczonego – 204 345 zł.
 • wszystkie priorytety Komendanta Głównego Policji oraz plany działalności przyjęte do realizacji w 2019 roku,
 • skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej – 17 kilogramów zabezpieczonych narkotyków,
 • zaangażowanie w zabezpieczenie imprez masowych, zgromadzeń, meczów piłkarskich oraz najważniejsze akcje policyjne między innymi pokazy lotnicze w Sobieniach Królewskich „SkyShow”
 • najważniejsze przedsięwzięcia służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców: w sferze poprawy komfortu pieszych i kierowców – skuteczną akcję doświetlania przejść dla pieszych, zainicjowaną dzięki współpracy z jedną z lokalnych gazet oraz akcję „Bezpieczne szkoły”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły oraz w jej rejonie, poprzez zmianę infrastruktury, dostosowanie nowych rozwiązań czy też poprawę i uzupełnienie zabezpieczeń na terenie samej placówki.

Komendant Białogrodzki podziękował samorządom za wsparcie udzielone otwockiej komendzie - 713.572,49 złotych, bo tyle przekazano w 2018 roku na rozwój otwockiej Policji, między innymi na służby ponadnormatywne, zakup radiowozów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej, opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę nowej siedziby posterunku w Wiązownie, finansowanie etatu dzielnicowego i pracownika cywilnego oraz nagrody dla policjantów. Komendant podziękował też kadrze i policjantom za zaangażowanie w służbę.

I Zastępca do spraw prewencji podinspektor Jędrzej Bełz przedstawił następujące dane dotyczące efektywności policjantów nadzorowanego pionu, w tym dzielnicowych, policjantów patrolowych i ruchu drogowego:

 • dzielnicowi zorganizowali 772 spotkania ze społeczeństwem,
 • dzielnicowi ponad 76% czasu swojej służby spędzili w swoich rejonach służbowych,
 • zorganizowano 8 debat społecznych, w każdym mieście oraz gminie powiatu otwockiego,
 • przeprowadzono ponad 26 tysięcy interwencji,
 • skutecznie rozpoznawano zjawiska przemocy domowej, reagowano i wspierano pokrzywdzonych,
 • zabezpieczano wiele sportowych i patriotycznych oraz społecznych przedsięwzięć na terenie całego powiatu otwockiego,
 • osiągnięto wysoki średni czas reakcji na zdarzenia z kategorii „PILNE” – 7 minut 43 sekundy,
 • aktywnie uczestniczono w ogólnopolskich działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych oraz rowerzystów (NURD), a także działania (SMOG).
 • współdziałano z sąsiednimi powiatami w ramach akcji „Bezpieczna 50-tka”.

Komendant Bełz omówił również zagrożenia w ruchu drogowym przedstawiając statystykę zdarzeń w powiecie otwockim: było mniej wypadków (72 w 2017, 64 w 2018), mniej kolizji (1584 w 2017, 1580 w 2018), mniej rannych (79 w 2017, 66 w 2018) i zabitych(20 w 2017, 18 w 2018).

Przedstawił również działania ukierunkowane na zwalczanie drogowego piractwa i efektywne wykorzystywanie w służbie nieznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, podając przy tym najciekawsze przykłady policyjnych akcji.

Wiele uwagi poświęcił  komendant Bełz profilaktyce społecznej, podkreślając jak ważne są działania prewencyjno-informacyjne. W 2018 roku zorganizowano:

 • 196 spotkań dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci wzięli udział w 5 piknikach,
 • 29 spotkań dot. narkotyków, e-papierosów i dopalaczy,
 • 115 spotkań dotyczących cyberzagrożeń,
 • 160 spotkań dot. edukacji dla bezpieczeństwa,
 • 48 spotkań dot. bezpieczeństwa seniorów,

Zastępca do spraw kryminalnych nadkomisarz Dariusz Sadoch przedstawił następujące informacje oraz dane:

 • skuteczność zwalczania przestępczości – wykrywalność osiągnięto na poziomie 68,6%,
 • stwierdzono 1956 wszystkich przestępstw, z czego 1398 przestępstw kryminalnych, podobnie kształtowało się to zagrożenie w 2017 roku,
 • zatrzymano 379 sprawców na gorącym uczynku,
 • dynamikę przestępstw stwierdzonych w 7-iu kategoriach tj.: kradzież cudzej rzeczy (313 w 2017r, w 2018r. 326), kradzieże samochodu i kradzież poprzez włamanie (33 w 2017r, w 2018r. 22), kradzież z włamaniem (257 w 2017r, w 2018r. 222), przestępczość rozbójnicza (25 w 2017r, w 2018r. 18), uszkodzenie rzeczy (111 w 2017r, w 2018r. 114), bójka i pobicie (11 w 2017r, w 2018r. 13), uszczerbek na zdrowiu (21 w 2017r, w 2018r. 23),
 • skuteczność poszukiwań, jedna z najlepszych w całym garnizonie,
 • zwalczanie przestępczości nieletnich: czyny karalne (32 w 2017r, w 2018r. 43), nieletni sprawcy (32 w 2017r, w 2018r. 466).

Dariusz Sadoch podkreślił szczególne zaangażowanie w rozpoznanie i zwalczanie przestępczości nieletnich, wskazując głównych realizatorów tych sukcesów tj. ogniwo do spraw nieletnich i patologii. Szczególne uznanie wyraził dla wszystkich policjantów pionu kryminalnego.

Po wystąpieniach komendantów, głos zabrali:Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski, Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Komendant Powiatowy PSP w Otwocku st. bryg. Mariusz Zabrocki, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji do spraw logistyki Włodzimierz Pietron. Wystąpienia zakończyły odprawę roczną. Następnie wszyscy opuścili budynek i wyszli na dziedziniec. Miała tam miejsce bardzo podniosła uroczystość, związana z przekazaniem otwockiej komendzie nowych radiowozów.

Wszystko było ujęte we wstępie lektora: „Komenda Powiatowa Policji w Otwocku otrzymuje kolejne cenne wsparcie. To 6 nowych radiowozów zakupionych w ramach akcji „Sponsoring 2018”, dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetów: Powiatu Otwockiego oraz budżetów: miasta Otwocka i Józefowa, miasta i gminy Karczew, a także gmin: Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz budżetu Policji. Tabor otwockiej komendy wzbogaci się w ten sposób o dwa nieoznakowane radiowozy opel astra, trzy nieoznakowane radiowozy hyundai i20 i jeden oznakowany radiowóz opel mokka. Samorządy przekazały na zakup tych radiowozów środki w łącznej kwocie 176 tysięcy 500 złotych. Nieoznakowane radiowozy opel astra i hyundai i20 będą wykorzystywać w służbie policjanci z prewencji i pionu kryminalnego z Otwocka i Józefowa, natomiast opel mokka trafi  do karczewskich patrolowców. Władze powiatu i lokalne samorządy od wielu lat doceniają potrzeby lokalnej Policji. Dokładnie rok temu otrzymaliśmy 5 nowych radiowozów, na które samorządy przekazały kwotę 155 tysięcy złotych”.

Po tej zapowiedzi proszono wszystkich samorządowców o wręczanie kluczyków policjantom. Dołączyła do nich jeszcze Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Otwockiego Kinga Błaszczyk. W ceremonii tej brali również udział: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń.

Ostatnim elementem przekazania nowych służbowych pojazdów było ich symboliczne poświęcenie przez księdza Cezarego Krawczyńskiego - Proboszcza Parafii pw. Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku .

Na koniec włączono w nowych wozach sygnały świetlne i dźwiękowe, aby uhonorować ich oficjalne przyjęcie w poczet policyjnego taboru.

Na zakończenie jeszcze raz podziękowano wszystkich gościom za wsparcie i przybycie.

 

nadkom. Daniel Niezdropa
Oficer Prasowy
KPP w Otwocku

 

 

Galeria