Odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców Otwocka w 2020 r.

Autor: Administrator serwisu

23/01/2020

cover.png

Informujemy, że Miasto Otwock w 2020 r. nadal będzie prowadzić odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców Otwocka z pojemników zlokalizowanych
w aptekach na terenie Otwocka.

Firma  FHU Natura Marek Michałowski z Bydgoszczy, z którą podpisano umowę zobowiązała się w najbliższym tygodniu (najpóźniej do końca stycznia 2020 r.) dostarczyć  do 16 aptek pojemniki na leki oraz odebrać leki już pozostawione w aptekach.

 

Dodatkowo informujemy, że w 2019 r. Miasto odebrało ponad 3 300 kg przeterminowanych leków oraz 55 szt. termometrów zawierających rtęć przynoszonych przez mieszkańców do aptek zlokalizowanych na terenie Otwocka.

Wykaz aptek 2020 - do pobrania