Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Mlądzkiej


Adres:
ul. Szosa Lubelska 3, 05-400 Otwock
Telefon:
22 788-74-77, 609-529-485

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane

nr KRS: 0000030199

nr KONTA: BANK PEKAO S.A. I O. w Otwocku, ul. Świderska 2/4
31 1240 2119 1111 0010 0497 1769

Osoby formalnie zarządzające organizacją: Bogdan Głuchowski – Prezes, Mariusz Smolak - Naczelnik, Tadeusz Witkowski – Wiceprezes, Stanisław Szymański – Z-ca Naczelnika, Grzegorz Michalski – Skarbnik, Daniel Kwiatkowski – Sekretarz, Marian Mucha – Gospodarz

Pola działań:

Ochrona zdrowia
Ochrona środowiska

Misja organizacji – główne cele:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizacje w ciągu ostatnich dwóch lat:

Wynajmowanie lokalu pod filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Bogdan Głuchowski

ikona strzałka Karta danych organizacji