Obwieszczenie w toku postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

12/01/2017

Zamieszczamy obwieszczenie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 stycznia 2017r. dla Stron postępowania toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku",  w związku z wnioskiem firmy Amest Otwock Sp. z o.o.

ikona strzałka Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017r.