O funduszach europejskich w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

03/10/2019

podglądowe.jpg

W dniach 26-27 września br. odbyło się w Otwocku, w Z-Hotel Business & Spa, XXIII posiedzenie Forum Konsultacyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W czasie spotkania podsumowane zostały dotychczasowe działania gmin należących do ZTI WOF (40 gmin wraz z Warszawą) oraz nakreślono cele do wypracowania na IV kwartał 2019 r. W Otwocku w ramach ZIT WOF realizowane są m. in. projekty „Wybierzmy rower”, w ramach którego powstało blisko 9 km ścieżek rowerowych, „Virtual WOF” przewidujący m.in. powstanie aplikacji mobilnej zwiększającej atrakcyjność i dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF, a także zakończone niedawno szkolne projekty „Szkoła bliżej nauki” i „Bliżej rynku pracy”. Uczestnicy Forum omawiali także założenia strategii i planów w zakresie wsparcia środkami unijnymi na lata 2021-2027.

Jednym z punktów w agendzie Forum Konsultacyjnego była zorganizowana przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych we współpracy z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka rowerowa wizyta studyjna. Podczas przejazdu na Otwockich Rowerach Miejskich uczestnicy wycieczki mieli możliwość „testowania” nowych ścieżek rowerowych powstałych w ramach ZIT WOF, a także odwiedzili rewitalizowany Park Miejski.

Galeria