Nowe stawki opłat

Autor: Administrator serwisu

26/03/2019

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Otwocka nr VII/61/19 z dnia 07.03.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. 2019.3243) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 31,50 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany (brak segregacji) wynosi 63,00 od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Każdy mieszkaniec Otwocka, który złożył deklarację dot. gospodarowania odpadami komunalnymi otrzyma listowne zawiadomienie, w którym zostaną podane informacje:

  • o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • indywidualnym numerze rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • aktualnej zaległości lub nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wydział Gospodarki Odpadami

Do pobrania: uchwała Rady Miasta Otwocka nr VII/61/19 z dnia 07.03.2019 r.