Nowe stawki opłat

Autor: Prezydent

16/02/2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Otwocka nr XX/174/16 z dnia 22.01.2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 1342) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 13,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Miesięczną stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany (brak segregacji) wynosi 20,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Nowe stawki opłat zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2016 r.

Każdy mieszkaniec Otwocka, który złożył deklarację dot. gospodarowania odpadami komunalnymi otrzyma listowne zawiadomienie, w którym zostaną podane informacje:

  • o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • indywidualnym numerze rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • aktualnej zaległości (jeśli występuje) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta Otwocka

Zbigniew Szczepaniak