Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Środowisko Gorące i wydajne źródło wody

Gorące i wydajne źródło wody

Budynki - ozdobnik
2024-05-11

Znamy wstępne wyniki odwiertu geotermalnego w Otwocku. Prognozy na przyszłość są bardzo obiecujące pod względem możliwości eksploatacji otworu i wykorzystania wody termalnej do celów rekreacyjnych, ciepłowniczych i uzdrowiskowych.


Otwock jest jednym z czterech miast na Mazowszu, które w ostatnim czasie zrealizowały ambitny projekt geotermalny mający na celu zbadanie potencjału wód termalnych pod miastem.


Zlokalizowany na skwerze Rotmistrza Pileckiego (dawna Zieleń Miejska) odwiert eksploatacyjno-badawczy G1 ruszył we wrześniu 2023 r. Jego lokalizacja nie była przypadkowa. Potrzebny był duży teren należący do miasta o powierzchni ponad 1 ha, żeby rozstawić tam m.in. wiertnie, baseny do płuczki i całe zaplecze robót. Ważnym aspektem jest też bliskość sieci ciepłowniczej, która przebiega w ul. Andriollego oraz sąsiedztwo parku miejskiego z uwagi na plany uruchomienia pijalni wód mineralnych.


W styczniu br. odwiert osiągnął głębokość końcową 1 km 625 m jury dolnej. W kwietniu zakończyły się próbne pompowania i pobrano próbki do badań. Wiertnia została już rozebrana, a w jej miejscu pozostała głowica odwiertu przygotowana do pompowania wody z otworu. 


Wstępne wyniki odwiertu są lepsze niż początkowo przewidywano. Wydatek, który został osiągnięty z otworu, przewyższa szacunki, które były brane pod uwagę. Temperatura też jest zadowalająca, przy założeniach 40-45 st. C mamy ok. 40,3 st. C na wypływie, czyli jest podobna jak w Mszczonowie (42 st. C), a nawet wyższa niż w podobnym otworze w Wołominie (36,7 st. C).


Obecnie trwają badania Państwowego Związku Higieny pod kątem przydatności wody do celów leczniczych i uzdrowiskowych. Prowadzone są też analizy pod kątem wykorzystania wody celów ciepłowniczych. Wydajność w przedziale 160 m3/h - 180 m3/h – to dobra perspektywa do produkcji energii cieplnej przy wykorzystaniu kaskadowych pomp ciepła.


W opracowaniu jest jeszcze dokumentacja hydrogeologiczna. Wszystkie wyniki dotyczące wydajności, mineralizacji i temperatury będą znane po otrzymaniu wyników badań próbek wody i skał. Na chwilę obecną woda i materiał skalny zostały przekazane do badań i czekamy na wyniki. Długo trwają zwłaszcza badania na izotopy.


Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zostaną ustalone zasoby eksploatacyjne. To jednak nie koniec wierceń na terenie przy ul. Andriollego. Na przełomie czerwca i lipca br. w tym samym miejscu mają rozpocząć się prace nad odwiertem wody oligoceńskiej na głębokości ok. 260-300 m (wody trzeciorzędowe). Woda ta ma posłużyć miastu do produkcji własnej wody mineralnej.


Przypomnijmy, że odwiert geotermalny został zrealizowany bez narażania na koszty finansowe budżetu miasta, dzięki pozyskanemu przez Miasto Otwock bezzwrotnemu wsparciu dotacyjnemu w wysokości 11,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymane dofinansowanie stanowi 100 proc. wartości netto Projektu Geotermia w Otwocku. VAT miasto będzie odzyskiwać w kolejnych latach. 


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WODY TERMALNEJ 

- w celach rekreacyjnych (baseny termalne w obrębie aktualnie realizowanego kompleksu basenowego)

- ciepłowniczych (potencjalna moc ciepłowni 5-7 MW) 

- uzdrowiskowych (pijalnia wód, tężnie)


WSTĘPNE PARAMETRY WODY TERMALNEJ W OTWOCKU

 temperatura - 40,3 st. C.

 mineralizacja - 60g/l w tym najbardziej kluczowe: 

wydajność wody - 160 m3/h – 180 m3/h 
Galeria zdjęć