Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Środowisko Niekorzystny wyrok dla miasta, będzie skarga kasacyjna

Niekorzystny wyrok dla miasta, będzie skarga kasacyjna

Budynki - ozdobnik
2024-06-11

10 czerwca br. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Miasta Otwocka na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 czerwca 2021 r. w sprawie wydłużenia okresu funkcjonowania spółki Amest Otwock, a tym samym składowiska odpadów w Otwocku - Świerku. 


Batalia o przyszłość składowiska odpadów toczy się przed sądami od 2016 roku. Wszystko zaczęło się od uchwały zgromadzenia wspólników spółki Amest Otwock dotyczącej wydłużenia czasu trwania spółki (składowiska) z 30 do 89 lat. Została ona przyjęta w 2016 roku przy sprzeciwie Miasta Otwocka i dodatkowo nie uwzględniała przeliczenia wartości udziałów Miasta spółce (obecna ilość udziałów wynosi 33 proc.) 


W 2018 roku zapadł wyrok w sprawie oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały i sprawa wróciła do Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoczynając proces o jej uchylenie. Ówczesna Rada Miasta Otwocka, której przewodniczącym był Jarosław Margielski, zobligowała wtedy prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników spółki Amest Otwock oraz wyroku sądu. 


Sąd I Instancji (w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wydłużającej czas trwania spółki) wydał w 2017 roku korzystny dla Miasta wyrok. Spółka Amest Otwock złożyła jednak apelację na którą Miasto właściwie nie odpowiedziało, co jest działaniem zupełnie niezrozumiałym i nieuzasadnionym przez ówczesnego prezydenta, bo chodziło o bardzo ważną i kluczową sprawę dotyczącą przyszłości i czasu funkcjonowania składowiska. 


To zaniechanie miało swoje konsekwencje. Sąd Apelacyjny uchylił korzystny dla Miasta wyrok I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 


Wyrokiem z 1 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Miasta Otwocka o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki Amest Otwock, mimo złożonej obszernej dokumentacji przez miasto, które ostatecznie złożyło od tego wyroku apelację. 


30 czerwca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i przekazał do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny podzielił argumentację Miasta Otwocka, wskazując m. in. iż Sąd Okręgowy powinien poddać analizie dokumentację przedstawioną przez miasto. - Jest to istotny materiał dowodowy pozwalający na zrekonstruowanie sposobu rozumienia postanowień umowy spółki przez powoda [Miasto Otwock]… Sąd Okręgowy pominął obszerny materiał dowodowy przedstawiony przez powoda [Miasto Otwock], przyjmując bezpodstawnie związanie wykładnią umowy spółki - czytamy w uzasadnieniu wyroku. 


- Z protokołów z sesji Rady Miasta Otwocka z 1996 roku wynika, że uczestnicy dyskusji akcentowali związanie umowę przez 30 lat i odzyskanie nieruchomości wniesionych tytułem aportu po upływie tego okresu - mówi prezydent Jarosław Margielski, który przedłożył przed sądem kluczowe w sprawie dowody. 


Sąd Najwyższy postanowieniem z 24 stycznia 2023 roku, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 30 czerwca 2022 r. Wydając wyrok nie zanegował argumentacji podnoszonej przez Miasto Otwock - odniósł się jedynie do kwestii proceduralnych dotyczących postępowania przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie. 


Sprawa wróciła z powrotem do Sądu Apelacyjnego, który 10 czerwca 2024 roku wydał wyrok prawomocny.


 - Trudno nam się zgodzić z tym rozstrzygnięciem, ale wyrok jest wyrokiem. Będziemy składać do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od tego wyroku. Mogę zapewnić, że nie spocznę, dopóki interes miasta i zyski wynikające z udziałów miasta w spółce Amest Otwock zarządzającej składowiskiem odpadów, nie zostaną zaspokojone. Sprawy z którymi się mierzymy są trudne i wielowątkowe. Nie zawsze droga prowadząca do rozwiązania tych problemów jest usłana samymi sukcesami. Tak właśnie jest w tym przypadku. To jednak nie koniec. Będziemy konsekwentnie dążyć, aby wszelkie zapisy wynikające z zapisów umowy spółki oraz interes Otwocka były przestrzegane. Nie odstąpię od tych spraw do samego końca, gdyż sprawa składowiska odpadów jest kluczowa dla przyszłości Otwocka - mówi prezydent Jarosław Margielski. 


Przypominamy, że w toku są procesy w sprawie dywidend dla miasta za rok 2020 i 2021 oraz kwestia rozwiązania umowy spółki Amest Otwock.