Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Samorząd Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Otwocka

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta Otwocka

Budynki - ozdobnik
2024-05-09

7 maja br. w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Otwocka kadencji 2024 -2029. Podczas pierwszego posiedzenia prezydent i radni złożyli ślubowanie, zostało wybrane też prezydium rady miasta.


W uroczystych obradach uczestniczyli także przedstawiciele nowych władz powiatu, w tym starosta Tomasz Laskus, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy Urzędu Miasta Otwocka, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, instytucji, służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz mieszkańcy Otwocka.


Zaprzysiężenie prezydenta i radnych 


Pierwsza sesja IX kadencji Rady Miasta Otwocka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania wspólnie hymnu państwowego. Obrady otworzyła i prowadziła, do czasu wyboru przewodniczącego rady miasta, radna seniorka Barbara Dylejko - Menin. 


Przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej Urszula Król wręczyła Jarosławowi Margielskiemu oficjalne zaświadczenie o wyborze na prezydenta Otwocka, gratulując mu jednocześnie historycznego wyniku w wyborach samorządowych, gdyż otrzymał aż 15 tys. 196 głosów.


Następnie zaświadczenia i gratulacje o wyborze odebrało 21 radnych, którzy zostali obdarzeni mandatem zaufania przez mieszkańców Otwocka.


Kolejnym punktem uroczystej sesji było złożenie ślubowania radnych i prezydenta. Po tej ceremonii Jarosław Margielski pogratulował radnym zwycięstwa w wyborach - zwycięstwa, które jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale i ogromnym zobowiązaniem wobec „naszej małej Ojczyzny” i jej mieszkańców. 


- Życzę sobie i Państwu Radnym, żeby ten czas, który został nam powierzony wykorzystać najlepiej jak tylko możemy. Jest to ogromne wyzwanie, aby każdego dnia wymagać przede wszystkim jak najwięcej od siebie. Kierować się uczciwością, sprawiedliwością i pracowitością, troską o dobro wspólne jakim jest nasze Miasto Otwock…Zaznaczam swoją otwartość na rozwiązywanie wszystkich spraw.. Pamiętajmy, że nie jesteśmy tylko wybranymi do pełnienia tych urzędów z danych komitetów i okręgów, tylko wszyscy powołani do tego, aby wspólnie jak najlepiej rozwiązywać problemy Otwocka i wykorzystać szanse jaka stoi przed tym miastem, żebyśmy wprowadzili Otwock na jeszcze wyższy poziom rozwoju…Teraz przyszedł czas, żeby te inicjatywy, które przedstawialiśmy w czasie ostatnich miesięcy zacząć wspólnie ponad wszelkimi podziałami realizować. To będzie wymagało ogromnej pracy, zaangażowania i współpracy, tego musimy wymagać od nas wszystkich… Mogę zapewnić, że będę kontynuował kierunek działań, który został zapoczątkowany. Jeszcze raz dziękuję za ogromne zaufanie. Obiecuję, że uczynię wszystko, aby tych nadziei nie zawieść i wykorzystać ten czas dla Otwocka najlepiej jak tylko jest to możliwe. Dziękuję. Tak mi dopomóż Bóg - mówił w swoim przemówieniu prezydent Jarosław Margielski.


Wybór prezydium rady miasta 


Po zakończeniu tej części uroczystości, zgodnie z porządkiem obrad sesji, nowa rada miasta przystąpiła do wyboru komisji skrutacyjnej. Jednogłośnie wybrani do jej składu radni: Marcin Kraśniewski, Joanna Chmielewska i Andrzej Gurdziel czuwali nad przebiegiem tajnych głosowań podczas wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta. W każdym z głosowań został zgłoszony tylko jeden kandydat.


Znaczącą większością głosów na przewodniczącą Rady Miasta Otwocka została wybrana radna Monika Kwiek. 

za – 19, przeciw – 0, wstrzymane – 2 

Na I wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka został wybrany jednogłośnie radny Jakub Kosiński 

za – 21, przeciw – 0, wstrzymane – 0

Na II wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka został wybrany radny Arkadiusz Krzyżanowski 

za – 15, przeciw – 3, wstrzymane – 2 (jeden radny nie brał udziału w głosowaniu przy wyborze II wiceprzewodniczącego, gdyż opuścił obrady sesji).


Przewodnicząca rady miasta Monika Kwiek serdecznie powitała nowych radnych, którzy „właśnie rozpoczynają swoją służbę dla miasta”.


Na zakończenie obrad prezydent Jarosław Margielski podziękował za udaną współpracę swojemu dotychczasowemu II zastępcy - Pawłowi Walo, który 6 maja br. złożył ślubowanie na radnego Powiatu Otwockiego i został wybrany do zarządu powiatu. Prezydent powitał też oficjalnie nowego I wiceprezydenta Miasta Otwocka - Krzysztofa Deca, który od 2 maja br. rozpoczął pracę w urzędzie miasta.


Rada Miasta Otwocka kadencji 2024 – 2029 


Chmielewska Joanna

Czajkowska Agnieszka

Dylejko – Menin Barbara

Gurdziel Andrzej 

Jedynak Ewa

Kałowski Radosław

Kiełtyka Krystian

Kobus Andrzej

Konowrocki Mariusz

Kosiński Jakub

Kraśniewski Marcin

Krzyżanowski Arkadiusz

Kwiek Monika

Łakomski Jarosław

Michalczyk Marcin

Nowak Magdalena

Piskorz Magdalena

Sierpiński Wojciech

Słupski Michał

Szostak Anna

Tyszka – Kowalska Izabela


Galeria zdjęć