Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Inwestycje Filia nr 1 Żłobka Miejskiego, Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Filia nr 1 Żłobka Miejskiego, Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Budynki - ozdobnik
2024-05-29
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU


Filia nr 1 Żłobka Miejskiego w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48, Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

W ramach zadania została wykonana adaptacja trzech budynków usługowych na utworzenie Filii nr1 Żłobka Miejskiego. Ponadto zostało zakupione i zamontowane wyposażenie żłobka, zagospodarowany teren i wykonany plac zabaw.

Grupy docelowe: dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel projektu: utworzenie 120 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
Efekty, rezultaty projektu: utworzenie 120 miejsc opieki w żłobku. Dofinansowanie funkcjonowania żłobka.
Wartość zadania: 7 299 317,52  zł
Wartość dofinansowania z UE: 4 303 440,00 zł i VAT 580 620,12 zł
 
Powyższe zadanie jest współfinansowane w ramach programu „MALUCH+” 2022–2029 „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ” – Na podstawie art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.), w związku z uczestniczeniem w realizacji Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ oraz na podstawie art. 14li i art. 14lzh ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.), porozumienia z dnia 2 lutego 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także pkt 4.1. i 8.1.2. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029.

Galeria zdjęć