Nagrody i wyróżnienia

OZEC od ponad 50 lat dostarcza ciepło do Otwockich domów. Nasze ciepło dociera do ponad 160 lokalizacji na terenie całego Otwocka. Naszymi klientami są przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, administracje, wspólnoty i inwestorzy. Niezależnie od rodzaju i wielkości klienta, Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej troszczy się o zapewnienie jak najwyższej jakości oferowanych usług.

Zapotrzebowanie na energię cieplną w 2011 r. wynosiło ok. 14 MW. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka przyjmuje się, że z systemu ciepłowniczego zaopatrywane będzie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi, w tym obiekty służby zdrowia oraz budownictwo indywidualne, położone w zasięgu sieci cieplnej.