Nadzwyczajna LII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

10/07/2017 18:15

LII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się  
w czwartek 13 lipca 2017 r. o godz. 1815  w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.   Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia wniosku pełnomocnika Inicjatora Referendum o przeprowadzenie na wniosek mieszkańców Otwocka referendum gminnego w  przedmiocie udziału miasta Otwocka w Metropolii Warszawskiej;
  4. Zakończenie obrad.