Nabór wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła

Autor: Administrator serwisu

02/02/2021

Prezydent Miasta Otwocka informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródła ciepła na rok 2021.

 

Nabór wniosku trwa od 1 do 17 lutego 2021 r.

 

Gminny program dotacji polega na:

  1. Złożeniu wniosku o udzielenie dotacji w trakcie trwania naboru
  2. Zakwalifikowaniu wniosku po zakończeniu naboru
  3. Podpisaniu umowy o udzielenie dotacji między Miastem Otwock a zakwalifikowaną osobą (beneficjentem)
  4. Rozpoczęciu inwestycji likwidacji starego, wysokoemisyjnego źródła ciepła i wymiany na nowe (wszystkie przedstawione później faktury muszą mieć datę wystawienia po dacie podpisania umowy)
  5. Całkowitym zakończeniu inwestycji
  6. Rozliczeniu się z Urzędem Miasta Otwocka na podstawie wniosku o wypłatę dotacji do 30 września 2021 r. – przedstawieniu wszystkich określonych we wniosku dokumentów.
  7. Wypłacie obliczonej kwoty dotacji na konto beneficjenta.

 

Więcej informacji, szczegóły i wnioski do pobrania na stronie:

https://otwock.pl/dotacje,m,mg,1,202,208,390