Nabór wniosków o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

27/06/2016

Informujemy, że w dniach od 30 maja 2016r. do 26 września 2016r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii, typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego:

ikona strzałka Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16