Nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Autor: Administrator serwisu

29/01/2021

Prezydent Miasta Otwocka ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać czynności spisowe na terenie miasta Otwocka w ramach prac związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.

Szansę na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia zawartej z Urzędem Statystycznym ma 19 osób, które po szkoleniu e-learningowym zaliczą egzamin z wynikiem co najmniej 60%. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz aplikowania. Dokumenty aplikacyjne oraz ogłoszenie dotyczące ww. naboru znajduje się na stronie www.bip.pl w zakładce Rekrutacja: https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1350.