Możliwe wygaszenie pozwolenia dla działalności Lekaro w Wiązownie

Autor: Administrator serwisu

Lekaro

W ostatnich miesiącach Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) przeprowadził kontrolę na terenie firm P.P.H.U LEKARO Jolanta Zagórska oraz AMEST OTWOCK SP. Z O.O. i po ich zakończeniu przedstawił do interweniujących pismo pokontrolne: http://www.otwock.pl/container//pismo-wios-z-4-pazdziernika-2016.pdf

W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych (WIOŚ) Starosta Otwocki wszczął dwa postępowania:

  • w sprawie wygaszenia decyzji nr 597/2011 – pozwolenie na zbieranie odpadów z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów (lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza z Szosą Lubelską).

  • wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń decyzji nr 516/2013 tj. zezwolenia na zbieranie odpadów (lokalizacja na działkach po GM Records). 

Po zakończeniu i ostatecznych rozstrzygnięciach powyższych postępowań poinformujemy Państwa niezwłocznie o decyzjach starosty.

Organizowane w dniu 26 listopada zgromadzenie publiczne, które odbędzie się w godzinach 11:00-15:00 nie przewiduje wręczania petycji dla  tych postępowań. Przemarsz rozpocznie się pod PKP Otwock, przemarsz nastąpi ulicami: Orlą, Świderską, Andriollego, Powstańców Warszawy, Staszica, Wawerska, Andriollego, Hoża, Przewoska, Batorego, Matejki, Andriollego, Powstańców Warszawy, Orla, PKP Otwock. Program zgromadzenia przewiduje kampanię informacyjną. 

ikona strzałka Pismo Starosty Otwockiego