Modernizacja ulic po wschodniej stronie torów.

Autor: Administrator serwisu

19/04/2021

Otwock buduje. Inwestycyjna wiosna po wschodniej stronie torów!

Koniec z błotem, kałużami i dziurami po drugiej stronie torów. Trwa modernizacja miejskich ulic: Kopernika, Leśnej, Geislera i Chopina. Niebawem prace drogowe rozpoczną się na kolejnych odcinkach dróg, m.in. Lelewela, Prusa, Reymonta, Goldflama.

Obszar miasta, który w poprzednich latach był zapomniany jeśli chodzi o inwestycje drogowe, doczekał się budowy ulic. –  Wspólnie z radą miasta zależy nam zrównoważonym rozwoju Otwocka, dlatego gros prac drogowych jest teraz wykonywanych po drugiej stronie torów –  mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Jest już zrobiona ul. Malawskiego (od ul. Czaplickiego do ul. Kościelnej) oraz droga prowadząca do szpitala im. A. Grucy. Trwają prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na ul. Kopernika (od kościoła do ul. Geislera), Chopina (od ul. Kościuszki do ul. Reymonta), Geislera (od ul. Kościuszki do ul. Reymonta) i Leśnej (od ul. Kościuszki do ul. Żeromskiego). Obecnie są tam regulowane studzienki w jezdni oraz trwa korytowanie podłoży pod nowe nawierzchnie. Prace wykonuje firma Towemo.

Niebawem prace modernizacyjne ruszą na ulicach:

  • ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do nowego ronda,
  • ul. Goldflama od ul. Słowackiego do ul. Reymonta,
  • ul. Leśna od ul. Warszawskiej do ul.Kościuszki,
  • ul. Chopina od ul. Leśnej do ul. Geislera,
  • ul. Boczna.

W ramach dodatkowego zadania zapisanego przez radę miasta w budżecie Otwocka na ten rok, zostanie wykonany jeszcze chodnik z kostki w ul. Geislera.

Za utrudnienia komunikacyjne spowodowane prowadzeniem robót drogowych przepraszamy.

 

Galeria