Modernizacja Bazaru w Otwocku - program "Mój Rynek"

W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Otwock otrzymała dofinansowanie na Modernizację Bazaru w Otwocku - program "Mój Rynek".

Zadaszenie wiaty nawiązujące do stylu "świdermajer"

Prace budowlane trwały od września 2012 roku do maja 2013 roku.

W ramach dofinansowania zostało zrobione odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, przebudowa placu targowego, zrobienie zadaszenia. Inwestycja kosztowała 2 158 968,29 zł w tym:

Koszty kwalifikowane realizacji danego etapu operacji 1 714 483,91 zł
Koszty niekwalifikowane realizacji danego etapu operacji 444 484,38 zł 
Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji 857 241,95 zł