Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego - trwa nabór kandydatów

Autor: Administrator serwisu

25/09/2019

PLAKAT(1).jpg

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Realizację tego zadania zlecono Fundacji Civis Polonus.

 

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania, zaangażowania i wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne na poziomie lokalnym i regionalnym  poprzez powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Projekt sprzyja aktywizacji młodzieży w życiu społecznym i publicznym regionu, wymianie doświadczeń młodzieży, poznaniu ich potrzeb i oczekiwań oraz określaniu i realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw. Radni Młodzieżowego Sejmiku biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą oraz pełnią funkcje konsultacyjną i doradczą wobec dorosłych radnych.

 

Harmonogram rekrutacji radnych:

od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;

do 31 października – ocena formalna zgłoszeń;

od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń;

od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami;

do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych.

 

Informacje o rekrutacji:

Fundacja Civis Polonus, tel. 509 725 536, 22 827 52 49

e-mail: sejmikmlodziezowy@civispolonus.org.pl

 

Sejmik będzie apartyjny  swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz rekrutacji znajdują się w załącznikach niniejszego artykułu.

 

Pliki do pobrania:

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zał.1. Formularz zgłoszeniowy

zał. 2. Podział na okręgi

zał. 3. Lista poparcia