Miejska Rada Seniorów rozpoczyna pracę.

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

Szanowne Seniorki i Seniorzy Miasta Otwocka,
 
Pragnę poinformować Państwa, że została powołana i rozpoczęła już działalność Miejska Rada Seniorów
w Otwocku. W skład Rady weszli seniorzy z różnych organizacji i klubów działających na terenie Otwocka:
 
                                   1. Jan Górzyński        -  Przewodniczący
                                   2. Zofia Szarszewska- Sierocka  - Wiceprzewodnicząca 
 
Członkowie Rady :
 1. Helena Cygan
 2. Zdzisława Gajownik
 3. Elżbieta Lech
 4. Kazimiera Mazurek
 5. Lila Pacek
 6. Irena Szewczyk
 7. Danuta Szufnarowska
 8. Jerzy Rybak
 9. Bieniecki Leszek
 10. Górzyńska Krystyna
 11. Kołnierzak Stanisława
 12. Krawitowska Krystyna
 13. Krzymowska Bożenna
 14. Modrowski Tadeusz
 15. Szewczyk Zofia
 
Naszym celem są działania na rzecz integracji seniorów otwockiego środowiska poprzez wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej w Otwocku.
Chcemy być pomocni w rozwiązywaniu problemów życia codziennego seniorów oraz działać na rzecz większej dostępności do kultury oraz sportu i rekreacji tej grupy społecznej.
 
Członkowie Rady będą pełnić dyżury dwa razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 10:00 do godz. 11:00 w Biurze Rady Miasta Otwocka.
 
Serdecznie zapraszamy.
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Zofia Szarszewska-Sierocka