Miejska Rada Seniorów rozpoczyna pracę.

Autor: Barbara Paylar Biuro Rady Miasta Otwocka

Szanowne Seniorki i Seniorzy Miasta Otwocka,
 
Pragnę poinformować Państwa, że została powołana i rozpoczęła już działalność Miejska Rada Seniorów
w Otwocku. W skład Rady weszli seniorzy z różnych organizacji i klubów działających na terenie Otwocka:
 
                                   1. Jan Górzyński        -  Przewodniczący
                                   2. Zofia Szarszewska  - Wiceprzewodnicząca 
 
Członkowie Rady :
 
                                   3. Lila Pacek
                                   4. Elżbieta Lech
                                   5. Jerzy Rybak
                                   6. Zdzisława Gajownik
                                   7. Barbara Dylejko - Menin
                                   8. Helena Cygan
                                   9. Ludwik Kiełczewski
                                  10. Danuta Szufnarowska
                                  11. Kazimiera Mazurek
                                  12. Irena Szewczyk
                                  13. Ireneusz Krzyżanowski
 
Naszym celem są działania na rzecz integracji seniorów otwockiego środowiska poprzez wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej w Otwocku.
Chcemy być pomocni w rozwiązywaniu problemów życia codziennego seniorów oraz działać na rzecz większej dostępności do kultury oraz sportu i rekreacji tej grupy społecznej.
 
Członkowie Rady będą pełnić dyżury dwa razy w miesiącu: w pierwszy i ostatni piątek miesiąca od godz. 10:30 do godz. 11:30 w Biurze Rady Miasta Otwocka.
 
Serdecznie zapraszamy.
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Zofia Szarszewska