Miejska Rada Seniorów powitała delegację z Szumska

Autor: Administrator serwisu

11/11/2019

DSC_0019.jpg

W dniu 9 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów z oficjalną delegacją z Szumska na Ukrainie. Gości w ratuszu przyjęli wspólnie Jarosław Margielski – Prezydent Miasta Otwocka oraz Jan Górzyński – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów. W serdecznej atmosferze wspominano pierwsze spotkania i nawiązane przyjaźnie oraz omówiono plany współpracy, która będzie konsekwencją porozumienia pomiędzy miastami. Seniorzy, przedstawili gościom zadania Miejskiej Rady Seniorów, jako ciała doradczego Prezydenta Miasta i Rady Miasta Otwocka w sprawach osób starszych oraz zamierzenia dotyczące  aktywizacji społecznej i realizacji potrzeb osób starszych w Otwocku. Podkreślono gotowość do aktywnego włączenia się Rady w relacje partnerskie w sprawach dotyczących seniorów i rozwoju turystyki obustronnej.

Głos zabrała również p. Sylwia Konopacka-Bąk Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Otwocka, która wyraziła swoje zadowolenie z nowego partnerstwa. Dodała, że będzie ono okazją do podzielenia się z Szumskiem wieloletnim doświadczeniem zdobytym na gruncie współpracy partnerskiej z Lennestadt w Niemczech i Saint Amand Montrond we Francji. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji podkreśliła, że liczy na owocną współpracę różnych grup społecznych, nie tylko seniorów, ale również wymianę młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych. Nadmieniła, że już trzy szkoły podstawowe z terenu Otwocka zadeklarowały chęć przystąpienia do działania w ramach porozumienia o partnerstwie. Współpracą w zakresie zadań statutowych zainteresowany jest również Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. Powstały już pierwsze pomysły na projekty, które mogą być realizowane wspólnie.

Mer Szumska Volodymyr Pletyuk omówił swoje plany i oczekiwania względem współpracy z Otwockiem. Powiedział, że liczy na wymianę doświadczeń w każdej dziedzinie działania samorządu, ale również na budowanie przyjacielskich więzi pomiędzy mieszkańcami obu miast, w tym również seniorów. Następnie podziękował za zaproszenie delegacji z Ukrainy na spotkanie z Miejską Radą Seniorów. 

Miłym akcentem jesiennego wieczoru było to, iż w sobotę ratusz iluminował narodowymi barwami Ukrainy, aby uhonorować przybyłych gości.

Galeria