Miejska Rada Seniorów

Autor: Biuro Rady Miasta

04/06/2020

VIII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w Klubie „SMOK” przy ul. Warszawskiej 11/13.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie planu pracy na 2020.
  2. Informacja w sprawie poszukiwania pomieszczenia na „Klub Seniora” w Otwocku.
  3. Rozpatrzenie ewentualnych zmian w Regulaminie Pracy Miejskiej Rady Seniorów przez pana J. R.
  4. Sprawy różne.