Miejska Rada Seniorów

Autor: Biuro Rady Miasta

05/02/2020

VI posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 11:00 budynku C, pok. 5a sala radnych Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Decyzja w sprawie zabawy karnawałowej.
  2. Informacja w sprawie pomieszczenia na Dzienny Dom Pobytu Seniora i Klub Seniora.
  3. Informacja w sprawie projektu „Złota Rączka”
  4. Informacja w sprawie logo Miejskiej Rady Seniorów.
  5. Informacja w sprawie szkoleń Miejskiej Rady Seniorów.
  6. Podsumowanie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów. Projekt nowego planu.