Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Miasta Otwocka odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. PreZero Service Centrum  Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku -   lokalizacja instalacji:  99-300 Krzyżanów.