Miejsca Pamięci

ikona strzałka ul. Ambasadorska 1
Budynek Szkoły Podstawowej nr 6. W holu głównym Szkoły znajdują się dwie miedziane tablice poświęcone M.E. Andriollemu.

ikona strzałka ul. Andriollego
Cmentarz parafialny:

 • kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej.
 • zbiorowa mogiła pomordowanych przez NKWD i UB w latach 1944 - 46.
 • mogiła żołnierza Armii Krajowej poległego w czasie Powstania Warszawskiego.
 • mogiła żołnierza z 1918 r.,
 • mogiła Walentego Brochockiego, ofiary okupacji niemieckiej z 1917 r.
 • mogiła weterana Powstania Styczniowego 1863 r.

ikona strzałka ul. Andriollego
Pomnik na skwerze im. Lennestadt u zbiegu ulic Andriollego, Matejki i Sportowej, upamiętniający 90 - lecie nadania praw miejskich miastu Otwock.

ikona strzałka ul. Andriollego
Tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Elwiro Andriollemu.

ikona strzałka ul. Andriollego 76
Budynek Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego. Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły.

ikona strzałka ul. Armii Krajowej 4
Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci wybitnego aktora i reżysera Stefana Jaracza.

ikona strzałka ul. Armii Krajowej
Koło zespołu budynków Urzędu Miasta. Pomnik Szarych Szeregów.

ikona strzałka ul. Armii Krajowej
Koło zespołu budynków Urzędu Miasta. Znajduje się tutaj pomnik poświęcony poległym w tym miejscu 3 kwietnia 1944 r. żołnierzom AK pchor. Apolinaremu Akajewiczowi ps. "San" i pchor. Ryszardowi Barańskiemu ps. "Okrzeja".

ikona strzałka ul. Armii Krajowej 5
Teren Urzędu Miasta Otwocka:

 • tablice miast bliźniaczych Lennestadt i St. Amand - Montrond na wejściu do budynku A Urzędu Miasta  
 • aleja przyrodników otwockich, na wiekowych sosnach, rosnących na terenie Urzędu umieszczone są tabliczki:

"SOSNA/ CEZAREGO JELLENTY/ AUTORA PIERWSZEGO OPISANIA OTWOCKIEJ PRZYRODY/ 2007".

"SOSNA/ JANUSZA KOZŁOWSKIEGO/ OTWOCKIEGO NAUCZYCIELA/ DZIAŁACZA L.O.P./ WSPÓŁTWÓRCY REZERWATÓW/ NA TORFACH/ POGORZELSKI MSZAR/ I ŚWIDER/ 2005".

"SOSNA/ CZESŁAWA ŁASZKA/ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA PRZYRODY/ W WARSZAWIE W LATACH 1972 - 1996/ 2006".

"SOSNA/ PROF. STEFANA KOZŁOWSKIEGO/ GEOLOGA,/ MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA 1991 - 92/ MIŁOŚNIKA I PRZYJACIELA ŚWIDRA/ 2008".

ikona strzałka ul. Bernardyńska 13
Pomnik Przyjaźni Polsko - Koreańskiej.

ikona strzałka ul. Bernardyńska 17
Głaz granitowy poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.

ikona strzałka ul. Bukowa
Pomnik ku czci lotników, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 11 listopada 1998 r.

ikona strzałka ul. Czerska 17
Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Tablica upamiętniająca wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła w 1980 r.

ikona strzałka ul. Karczewska 14/16
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta. Na ścianie budynku wmurowana jest mosiężna tablica upamiętniająca nauczycieli prowadzących tajne nauczanie na terenie Otwocka w okresie okupacji hitlerowskiej.

ikona strzałka ul. Karczewska 40/42
Koło kompleksu budynków OZWiK. Pomnik upamiętniający rozstrzelanych więźniów Pawiaka.

ikona strzałka ul. Kołłątaja 80/82
Teren kościoła p.w. Św. Teresy:

 • pomnik poświęcony o. Maksymilianowi Kolbe.
 • pomnik poświęcony jubileuszowi 50-lecia erygowania parafii św. Teresy w Świdrze.
 • tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Polaków zmarłych i zamordowanych na Syberii w latach 1939-57.
 • tablica pamiątkowa upamiętniająca rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Lennestad w 1981 r.,
 • tablica pamiątkowa upamiętniająca Marcelinę Michalską, Helenę Jander i księdza Jana Majchrzyckiego.
 • tablica pamiątkowa upamiętniająca wmurowanie w 1981 r. kamienia węgielnego pod budowę obecnego kościoła.

ikona strzałka ul. Komunardów 10
Budynek i teren Domu Dziecka:

 • pomnik wdzięczności koreańskiej.
 • tablica pamiątkowa upamiętniająca pobyt w tym budynku grupy dzieci koreańskich w połowie 1959 r.

ikona strzałka ul. Konarskiego 13
Budynek główny Szpitala Klinicznego. Tablica poświęcona patronowi Szpitala prof. Adamowi Grucy.

ikona strzałka ul. Kopernika 1
Teren i kościół p.w. Św. Wincentego a Paulo, tablice w kruchcie:

 • tablica pamiątkowa poświęcona komendantom IV Rejonu "Fromczyn" AK z okresu II wojny światowej.
 • tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy AK z IV Rejonu "Fromczyn" poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1939 - 1944.
 • tablica pamiątkowa poświęcona ppor. Tadeuszowi Gaszczyńskiemu, żołnierzowi AK.
 • tablica poświęcona por. Zygmuntowi Migdalskiemu, żołnierzowi AK z Otwocka.
 • tablica poświęcona księdzu Ludwikowi Wolskiemu, wieloletniemu proboszczowi otwockiemu, budowniczemu obecnego kościoła.
 • tablica pamiątkowa poświęcona proboszczom parafii Otwock.

a) z prawej strony kościoła ustawiony jest tzw. pomnik Swojczan.

ikona strzałka ul. Kościuszki 18 róg ul. Chopina
Pomnik ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego.

ikona strzałka ul. Laskowa 38
Kościół rzymskokatolicki p.w. M.B. Nieustającej Pomocy. Tablica pamiątkowa poświęcona wmurowaniu kamienia węgielnego podczas budowy świątyni w Mlądzu.

ikona strzałka ul. Majowa 267
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu "Zośka".

 • tablica poświęcona patronowi Gimnazjum, harcerskiemu batalionowi "Zośka" z okresu Powstania Warszawskiego 1944 r.
 • tablica poświęcona Olofowi Palme

ikona strzałka ul. Narutowicza 2
Teren Muzeum Ziemi Otwockiej. Przed budynkiem Muzeum ułożone są dwie płyty pamiątkowe z nieistniejących obecnie na terenie Otwocka pomników.

 • pamiątkowa płyta z piaskowca, która pierwotnie znajdowała się na terenie osiedla domków drewnianych stojących do końca lat 90-tych ubiegłego wieku przy ul. Reymonta 69. Osiedle to zostało po zakończeniu II wojny światowej wybudowane przez Szwajcarów i z tego powodu nosiło nazwę "Wioski Szwajcarskiej".
 • tablica z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. Pomnik ten pierwotnie stał przy ul. 22 Lipca (obecnie ul. Gen. J. Filipowicza), pod budynkiem Liceum Ogólnokształcącego.

ikona strzałka ul. Narutowicza 275
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II. Na budynku Szkoły, obok wejścia wmurowana jest tablica marmurowa poświęcona patronowi Szkoły.

ikona strzałka ul. Orla
Figura Chrystusa. Jest to wotum dziękczynne za wygraną wojnę z bolszewikami w 1920 r.

ikona strzałka ul. Orla 1
Tablice pamiątkowe na budynku Dworca PKP przy wejściu:

 • tablica upamiętniająca wydarzenia, które rozegrały się na stacji PKP Otwock w dniach 7-8 maja 1981 r.
 • tablica poświęcona 60 - tej rocznicy elektryfikacji pierwszego odcinka PKP.

ikona strzałka ul. Poniatowskiego 10
Budynek Młodzieżowego Domu Kultury. Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi MDK Michałowi Elwiro Andriollemu.

ikona strzałka ul. Poniatowskiego 47/49
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej. Ustawiony tutaj jest pomnik byłego patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki.

ikona strzałka ul. Pułaskiego 7
Teren Zespołu Szkół nr 2, d. Technikum Nukleoniczne. Pomnik z popiersiem Marii Curie-Skłodowskiej.

ikona strzałka ul. Pułaskiego 7a
Pomnik poświęcony pamięci poległych na służbie w latach 1944-2007 milicjantów i policjantów.

ikona strzałka ul. Reymonta róg ul. Dłuskiego
Pomnik ku czci pomordowanych Żydów.

ikona strzałka ul. Reymonta
Tablica pamiątkowa na ścianie budynku, w którym na początku XX w. mieszkał noblista Władysław Reymont.

ikona strzałka ul. Reymonta 83/91
Tablica pamiątkowa w parku. Upamiętniono tutaj wybudowanie przez pacjentów pola do gry w krokieta.

ikona strzałka ul. Gen. Sowińskiego 17
Kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

 • tablica pamiątkowa poświęcona wmurowaniu kamienia pod budowę świątyni.
 • tablica pamiątkowa poświęcona pamięci pierwszego proboszcz za parafii i budowniczego obecnego kościoła księdza Stanisława Pawlikowskiego.

ikona strzałka ul. Sportowa 1
Tablica pamiątkowa poświęcona jest pamięci nieżyjących działaczy OKS-u.

ikona strzałka ul. Sportowa 7
Pomnik poświęcony poległemu w 1993 r. na służbie policjantowi.

ikona strzałka ul. Stawowa
Cmentarz jeniecki żołnierzy Armii Czerwonej.

ikona strzałka ul. Szkolna 31
Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W holu głównym na ścianie powieszone są dwie drewniane tablice poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

ikona strzałka ul. Tadeusza 12
Ośrodek CARITAS dla samotnych matek. W korytarzu wejściowym znajduje się tablica upamiętniająca uroczyste otwarcie Ośrodka 28 grudnia 2001 r.

ikona strzałka ul. Ujejskiego 2
Teren kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie. Pomnik poświęcony pamięci długoletniego proboszcza parafii w Śródborowie, budowniczego tego kościoła, ks. Stanisława Żebrowskiego.

ikona strzałka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 róg ulicy Żeromskiego
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wólce Mlądzkiej.

 • tablica poświęcona uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego kościoła.
 • tablica poświęcona księdzu Kazimierzowi Trybusowi, pierwszemu proboszczowi parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej.

ikona strzałka ul. Żabia
Domniemana mogiła powstańca 1863 r.

ikona strzałka ul. Żeromskiego 6
Kościół p.w. Zesłania Ducha Św.

 • tablica pamiątkowa poświęcona pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.
 • tablica pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 100 - lecia działalności Księży Pallotynów w Polsce.
 • tablica upamiętniająca poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę tego kościoła przez Ojca Św. Jana Pawła II.
 • tablica poświęcona jest księdzu Henrykowi Herktowi, budowniczemu tego kościoła.

ikona strzałka ul. Żeromskiego 235
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza.

 • tablica poświęcona patronowi Szkoły.
 • tablica upamiętniająca jubileusz 55 - lecia istnienia szkoły.

 

Żródło:  PTTK Otwock http://otwock.pttk.pl/krajoznawczeabc/miejscapamieci/