Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

25/05/2018

Miasto Otwock otrzymało kolejne dofinansowanie, tym razem w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii.

Wniosek został złożony dla  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock, dla każdej z aplikujących szkół dofinansowanie z programu wraz z wkładem własnym Gminy wyniosło po 17,5 tyś zł.

Dofinansowanie, które zostało przyznane będzie przeznaczone na zakup m.in.:

  • tablic interaktywnych
  • monitorów interaktywnych
  • projektorów
  • nagłośnienia

Z pewnością przyczyni się to do urozmaicenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.