Miasto Otwock nie przejmie Satera

Autor: Administrator serwisu

Głosowanie nad projektem uchwały

Decyzją Rady Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2016 roku odrzucony został projekt uchwały upoważniający Prezydenta Miasta Otwocka do skorzystania z pierwszeństwa zakupu udziałów w spółce Amest-Otwock prowadzącej składowisko odpadów Sater w Otwocku.

Podział procentowy udziałów w spółce Amest-Otwock pozostaje bez zmian i wynosi: 67% udziałów należących do spółki Amest, 33% udziałów należących do Miasta Otwock.

W związku z informacjami pochodzącymi od spółki Amest, spółka zamierza sprzedać swoje udziały innemu inwestorowi.