Miasta bliźniacze

Partnerstwo miast bliźniaczych Otwocka z Lennestadt i Saint Amand Montrond

Otwock jest miastem bliźniaczym dwóch europejskich miast: francuskiego Saint-Amand-Montrond od 13 lipca 1990 roku i niemieckiego Lennestadt od 30 października 1992 roku.
Wybór Saint-Amand-Montrond na miasto bliźniacze nastąpił z inicjatywy działającego w Otwocku Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz w wyniku wymiany młodzieży z Państwowego Domu Dziecka w Otwocku, organizowanej od 1986 roku.
Wybór Lennestadt był następstwem wcześniejszych kontaktów i współpracy otwockiej parafii p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Parafii p.w. Świętej Agaty z Lennestadt.
Podpisanie kart miast bliźniaczych zobowiązuje do kontynuowania współpracy w dziedzinie ekonomicznej, społecznej, kulturalnej i sportowej. W ramach partnerskich kontaktów przedstawiciele samorządów wymieniają doświadczenia w zakresie gospodarki miejskiej i struktur organizacyjnych, trwa wymiana młodzieży, kulturalna, sportowa, a także grup zawodowych m.in. straży pożarnych.


Artykuły

Pliki do pobrania