Maseczki dla mieszkańców

Autor: Administrator serwisu

27/04/2020

IMG_8131.jpg

Od pierwszych dni epidemii nieprzerwanie trwa w Otwocku akcja szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta, seniorów i interesantów. Akcję rozpoczęli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, reagując na brak dostępnych maseczek na rynku. Następnie dołączyła do nich załoga z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Łącznie uszyto już ponad 15 tysięcy maseczek, przekazano również komponenty do ich wyrabiania, np. otwockim harcerzom Wykonane z fizeliny maseczki są sterylizowane i pakowane, a następnie przekazywane potrzebującym.. Maseczki przekazywano już m.in. do otwockich szpitali, straży pożarnej, policji i innych instytucji. Z maseczek korzystają również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku oraz pracownicy Urzędu Miasta Otwocka.

- W dalszym ciągu potrzeba maseczek, które będą bezpłatnie przekazywane mieszkańcom miasta. Dlatego też, akcja szycia maseczek będzie kontynuowana. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ich szycie - mówi Jarosław Margielski Prezydent Miasta Otwocka. 

 

W ostatnich dniach do akcji przystąpili również pracownicy otwockich placówek oświatowych: Przedszkoli Miejskich nr 12 i nr 15, Szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 oraz Żłobka Miejskiego. W akcji biorą również udział wolontariusze. Szycie i dysponowanie maseczkami koordynowane jest przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miasta Otwocka we współpracy z Wydziałem Promocji i Spraw Społecznych.

Maseczki od mieszkańców dla potrzebujących zbierane są również w Szkołach Podstawowych nr 6 i nr 12.

Maseczki można pobrać w Urzędzie Miasta (CityBOX), w osiedlowych klubach (Klub Batory, Klub Perła, Klub Grota). Rozdawane są również na Targowisku Miejskim.

 

Galeria