LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

14/09/2022 16:30

Na podstawie § 7 ust. 1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zostaje zwołana LXVIII Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w dniu 19 września (poniedziałek) 2022 roku o godz. 16:30 w Auli Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Otwocka w zakresie realizacji uchwały nr LXIII/679/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie rozwiązania spółki Amest Otwock Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku.
  4. Zakończenie obrad.