LXII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

22/02/2018 18.00

LXII sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta.

4. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

       a) w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka,

       b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock.

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka w tym:

    a) sprawozdanie z bieżącej działalności Urzędu Miasta.

    b) sprawozdanie dt. stanu realizacji inwestycji zapisanych w Budżecie Miasta Otwocka na 2018 r.

7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.