LXI nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

16/02/2018 18.00

LXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Otwock do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” na 2018 r.
  4. Przedstawienie informacji PSE na temat budowy Linii Elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna.
  5. Zakończenie obrad.