Lokalny Program Rewitalizacji

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka

Szanowni Państwo

Dobiegają końca prace nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, prosimy mieszkańców - interesariuszy Programu o zapoznanie się z projektem i wnoszenie uwag i spostrzeżeń, osobiście do Wydziału BFZ , bud, A pokój 12 a, lub drogą mailową: bfz@otwock.pl  w  terminie do 17.02.2017 r. 

ikona strzałka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Otwocka