łączona Komisja Mieszkaniowa z Komisją Budżetu i Inwestycji

Autor:

21/04/2016 18:00

odbędzie się w czwartek (21.04.2016 r.) o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A w Urzędzie Miasta Otwocka

 

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.