Kwalifikacja Wojskowa w 2019 roku

Autor: Administrator serwisu

11/02/2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia  2 stycznia 2019 r.  o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2019 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu Otwockiego.


Kwalifikacja wojskowa w 2019 r. obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej   służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;.

 • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem  pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
 • prawo jazdy (w przypadku posiadania).


Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta  Otwocka przeprowadzi:


Powiatowa Komisja Lekarska w Otwocku, ul. Komunardów 10,

w dniach od  18 marca do 27 marca 2019 r.


Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określona jest na wezwaniach imiennych wysyłanych przez Prezydenta  Miasta Otwocka do osób, które mają się stawić do kwalifikacji wojskowej.

 • osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 • nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.
 1. Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym  będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta Otwocka prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i  Ochrony Przeciwpożarowej  tel. 22 788 00 01 lub  22 779 44 90.


Kwalifikacja wojskowa w 2019 r. obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej   służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;.

 • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem  pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
 • prawo jazdy (w przypadku posiadania).

 

Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta  Otwocka przeprowadzi:

Powiatowa Komisja Lekarska w Otwocku, ul. Komunardów 10,

w dniach od  18 marca do 27 marca 2019 r.

Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określona jest na wezwaniach imiennych wysyłanych przez Prezydenta  Miasta Otwocka do osób, które mają się stawić do kwalifikacji wojskowej.

 • osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 • nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym  będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta Otwocka prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i  Ochrony Przeciwpożarowej  tel. 22 788 00 01 lub  22 779 44 90.