Koronawirus - posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor: Administrator serwisu

10/03/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Koronawirus.png

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym  w Urzędzie Miasta Otwocka miało miejsce posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego przez Prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego ws. działań związanych z potencjalnych zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

Przeanalizowano zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa  w kontekście funkcjonowania Urzędu Miasta Otwocka i wszystkich jednostek organizacyjnych. Na posiedzeniu została omówiona bieżąca sytuacja i obszary ryzyka. W związku z powyższym Prezydent Otwocka podjął decyzję o wydaniu zarządzenia, w którym zarekomendował:

  1. zawieszenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wypożyczania książek oraz wszelkich wydarzeń kulturalnych z udziałem mieszkańców,
  2. zawieszenie działalności MOKTiS w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych z udziałem mieszkańców.

Prezydent Otwocka jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku oraz Starostwa Powiatowego. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja we wszystkich jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Otwocka; dyrekcje żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych raportują o aktualnej sytuacji w podległych im placówkach.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka – nr 61/2020 

Wszelkie informacje związane z koronawirusem SARS-Cov-2, profilaktyką i postępowaniem w przypadku zarażenia są dostępne poniżej:

1. Profilaktyka przed koronawirusem - prezentacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

2. Instrukcja poprawnego mycia rąk (Główny Inspektorat Sanitarny)

3. Instrukcja „jak zapobiegać zakażeniu” (Ministerstwo Zdrowia) 

4. Zalecenia dla osób w wieku senioralnym - http://otwock.psse.waw.pl/3795

5. Infolinia NFZ  dot. koronawirusa – nr tel. 800 190 590