Kontynuacja XXXIX Sesji Rady Miasta

Autor:

25/11/2016 18.00

Kontynuacja XXXIX sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 25 listopada 2016 r. o godz. 1800 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

   7. Zapytania i wolne wnioski.

   8. Zakończenie obrad.