Kontynuacja XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

23/05/2017 18.00

Kontynuacja XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 25 maja 2017 r. o godz. 18:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

c) zmiany Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka;

d) zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka;

e) zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej.

4. Zakończenie obrad.