Kontynuacja XLVII Sesji Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

21/04/2017 18.00

Kontynuacja XLVII Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Porządek obrad:

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

aa)   w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka;

bb)  w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej.

cc)   w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez D. S.;

dd)  w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.