Kontynuacja XLVI Sesji Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

07/03/2017 17:00

Kontynuacja XLVI sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 8 marca 2017 r.
o godz. 17 00
w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

l)        Omówienie stanu realizacji inwestycji w 2017 roku - w tym na osiedlu Ługi
w ramach budżetu Miasta Otwocka na 2017 r. oraz  przedstawienie stanu prac związanych z przygotowaniem porozumienia pomiędzy Miastem Otwock
i Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącego zamiany gruntów pod realizację inwestycji – boiska wielofunkcyjnego.

m)    w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.