Kontynuacja XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor:

08/02/2017 10.00

Kontynuacja XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 9 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

c’) zapytania i wolne wnioski;

d)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej;

e)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej;

f)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Matejki na odcinku od ul. Karczewskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego wraz z wykonaniem lewoskrętu z ul. Matejki w ul. Karczewską w Otwocku;

g)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/254/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku; 

h) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku;

i)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn;

j)   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej w Otwocku;

k)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ul. Matejki z kostki betonowej wraz z chodnikiem w Otwocku;

l)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej;

m)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Japońskiej;

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”;

b)  w sprawie zawarcia przez Miasto Otwock porozumienia z Powiatem Otwockim o wspólnej realizacji inwestycji drogowej;

c)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”;

5. Zakończenie obrad.