Kontynuacja Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

08/06/2018 13.45

Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 11 czerwca 2018 r. o godz. 13.45 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

3. Zaopiniowanie niżej wymienionych projektów uchwał:

d)  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad ich przyznawania i wypłacania;

e)  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników krawężników w ulicy Świderskiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górnej;

f)  w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego;

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.